قیمت پسته عمده | اکبری ، فندقی ، کله قوچی ، احمد آقایی | ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

خرید پسته عمده ، قیمت عمده پسته و کیسه ای ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ قیمت عمده پسته دامغان قیمت کلی پسته رفسنجان کرمان قیمت پسته عمده خراسان . انواع پسته اکبری ، پسته کله قوچی ، پسته احمدآقایی ، پسته فندقی ، پسته سفید ، پسته بادامی شور و خام . بوداده و خام پسته سفید عمده بوداده و پسته عمده خام پسته کله قوچی عمده و پسته احمد آقایی عمده . فروش عمده پسته خام و بو داده . قیمت پسته عمده ای و کیسه ای

قیمت فروش پسته کیسه ای ۲۰۰ کیلو – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱:

 • پسته اکبری انس ۲۲-۲۴ ، کیلویی ۳۱۰۰۰۰ تومان
 • پسته اکبری انس ۲۶-۲۸ ، کیلویی ۲۹۵۰۰۰ تومان
 • پسته اکبری انس ۲۸-۳۰ ، کیلویی ۲۵۵۰۰۰ تومان
 • پسته احمدآقایی انس ۲۸-۳۰ ، کیلویی ۲۵۵۰۰۰ تومان
 • پسته احمدآقایی انس ۲۴-۲۶ ، کیلویی ۲۹۵۰۰۰ تومان
 • پسته فندقی انس ۲۸-۳۰ ، کیلویی ۲۳۵۰۰۰ تومان
 • پسته کله قوچی انس ۲۶-۲۸ کیلویی ۳۰۵۰۰۰ تومان

قیمت عمده پسته در مراکز اصلی پسته : قیمت عمده پسته کرمان ، قیمت عمده پسته دامغان ، قیمت کلی پسته رفسنجان ، قیمت کلی پسته بیرجند و قیمت پسته گناباد و قیمت پسته فیض اباد و بردسکن

قیمت کلی پسته بوداده عمده : قیمت پسته اکبری بوداده کلی ، قیمت پسته سفید بوداده عمده ، قیمت عمده پسته بادامی بوداده ، قیمت کلی پسته فندقی بوداده ، قیمت کلی پسته احمد آقایی بوداده ، قیمت پسته کله قوچی بوداده عمده فروردین ۱۴۰۱ (تناژ) :

 • قیمت عمده پسته بوداده اکبری عمده : ۲۹۵۰۰۰ تومان بالاترین کیفیت انس ۲۸-۳۰
 • – قیمت عمده پسته بوداده بادامی عمده : ۲۱۰ هزار تومان بالاترین کیفیت انس ۳۰
 • – قیمت عمده پسته بوداده فندقی عمده : ۲۱۰ هزار تومان بالاترین کیفیت انس ۳۰
 • – قیمت عمده پسته بوداده احمدآقایی عمده : ۲۹۵۰۰۰ تومان انس ۲۸ – ۳۰

قیمت پسته خام : قیمت پسته خام عمده و جزئی ، قیمت پسته اکبری خام ، قیمت پسته بادامی خام ، قیمت پسته احمداقایی خام ، قیمت پسته خام کله قوچی ، قیمت پسته خام سفید ، قیمت پسته خام دامغان ، قیمت پسته خام رفسنجان ، قیمت پسته خام کرمان ، قیمت پسته خام فیض آباد ، قیمت خام پسته ، قیمت بوداده پسته :

 • – قیمت عمده پسته خام اکبری عمده : ۲۹۵ هزار تومان بالاترین کیفیت
 • – قیمت عمده پسته خام بادامی عمده : ۲۱۰ هزار تومان بالاترین کیفیت
 • – قیمت عمده پسته خام فندقی عمده : ۲۱۰ هزار تومان بالاترین کیفیت
 • – قیمت عمده پسته خام احمدآقایی عمده : ۲۹۵ هزار تومان

قیمت بهترین پسته و خرید بهترین پسته :

بهترین پسته ، پسته کله قوچی درست و چرب است که گرانترین پسته از لحاظ قیمت می باشد . پسته کله قوچی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از پسته اکبری گرانتر است البته در بالاترین سطح کیفیت . پسته احمداقایی و پسته اکبری به ترتیب رتبه دوم و سوم قیمت و کیفیت را دارا هستند . ناگفته نماند که مزه و طعم پسته فیض آباد بدلیل آب و خاک خاص آن منطقه بسیار خوب و خوش طعم است .

قیمت پسته دامغان فروردین ۱۴۰۱ :

 • قیمت پسته اکبری دامغان ۲۹۵ هزار تومان دستچین ۲۲-۲۴
 • قیمت پسته اکبری دستچین دامغان ۲۹۵ هزار تومان #
 • قیمت پسته کله قوچی دامغان ۳۰۵ هزار تومان
 • قیمت پسته فندقی انس ۲۸-۳۰ کیلو ۲۱۰۰۰۰ تومان
 • قیمت پسته سفید انس ۳۰-۲۸ دامغان ۲۱۰ هزار تومان

قیمت پسته رفسنجان کرمان فروردین ۱۴۰۱ :

 • قیمت پسته اکبری رفسنجان ۲۸۵ هزار تومان
 • قیمت پسته اکبری دستچین رفسنجان ۳۰۵ هزار تومان
 • قیمت پسته کله قوچی درشت رفسنجان ۳۱۰ هزار تومان
 • قیمت پسته سفید رفسنجان ۲۱۰ هزار تومان

قیمت پسته خراسان فروردین ۱۴۰۱ : قیمت پسته گناباد ، قیمت پسته مه ولات ، قیمت پسته فیض آباد ، قیمت پسته بیرجند و …

 • قیمت پسته اکبری خراسان ۲۸۵ هزار تومان
 • قیمت پسته اکبری دستچین خراسان ۳۰۰ هزار تومان
 • قیمت پسته کله قوچی درشت خراسان ۳۱۰ هزار تومان
 • قیمت پسته فندقی ۲۱۰۰۰۰ تومان
 • قیمت پسته سفید خراسان ۲۰۵ هزار تومان

قیمت پسته براساس انس پسته (انس پسته عمده):

قیمت پسته اکبری انس ۲۰~۲۲ کیلویی ۳۲۰ هزارتومان

قیمت پسته اکبری انس ۲۲~۲۴ کیلویی ۳۰۵ هزارتومان

قیمت پسته اکبری انس ۲۴~۲۶ کیلویی ۲۹۵ هزارتومان

پسته دامغان نسبت به پسته خراسان و کرمان چرب تر است و در نتیجه قیمت پسته دامغان نسبت به پسته خراسان و کرمان در برخی موارد بیشتر می باشد .

فروش پسته دامغان به قیمت روز پسته عمده تماس بگیرید

فروش پسته رفسنجان به قیمت روز پسته عمده تماس بگیرید

فروش پسته خراسان به قیمت روز پسته عمده تماس بگیرید

کدام پسته پرفروش تر است؟ اینکه چه نوع پسته بیشترین فروش را دارد بستگی به مکان و سلیقه مردم آنجا دارد . مثلاً بیشترین مصرف پسته بادامی در مناطق متوسط است.

تشخیص کیفیت پسته : علاوه بر مرغوبیت پسته که با پارامترهای انس و نوع و طعم پسته مطرح می شود پارامترهای کیفیتی مانند امسالی و پارسالی بودن پسته ، انبارداری پسته و ظاهر پسته از اهمیت بسزایی برخوردار است . برخی پسته پارسالی و امسالی را با هم قاطی کرده و به عنوان پسته امسالی میفروشند . گاهی پسته در محیط های غیر بهداشتی و شاید سمی نگهداری میشوند که از لحاظ کیفیتی مشکل دارند.

بهترین پسته کدام است؟ بهترین پسته ، پسته ای است که درشت، پر مغز، خوش طعم و خندان باشد . البته از لحاظ کیفیتی ، پسته در بسته پر مغز و خوش طعم بهترین پسته می باشد.

انس کدام پسته بیشتر است؟ هر بار پسته عیار خودش را دارد و در نتیجه قیمت آن هم بر اساس انس پسته محاسبه می شود. برای اندازه گیری انس پسته ، ۱۴۲ گرم پسته را جدا کرده و بشمارید و عدد بدست آمده را بر ۵/۱ تقسیم کنید.

بهترین فروشنده پسته کدام است؟ فروشنده های بسیاری در شهر های گوناگون هستند که هم معتبر هستند و هم متعهد. با پرسجو و گاهی تجربه می توانید آنها را بیابید.

مغز پسته عمده
پسته کله قوچی عمده
پسته ارگانیک
پسته سفید عمده
پسته فیض آباد
پسته خراسان
پسته کله قوچی
پسته اکبری
پسته احمد آقایی
پسته اکبری انس ۲۴-۲۶

برای خرید عمده و کیسه ای پسته به واتساپ پیام دهید :