قیمت پسته عمده و پسته کیسه ای – ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت پسته عمده امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ قیمت عمده پسته دامغان قیمت کلی پسته رفسنجان کرمان قیمت عمده پسته خراسان انواع پسته اکبری بوداده و خام پسته سفید عمده بوداده و پسته عمده خام پسته کله قوچی عمده و پسته احمد آقایی عمده

قیمت عمده پسته در مراکز اصلی پسته : قیمت عمده پسته کرمان ، قیمت عمده پسته دامغان ، قیمت کلی پسته رفسنجان ، قیمت کلی پسته بیرجند و قیمت پسته گناباد و قیمت پسته فیض اباد و بردسکن

قیمت کلی پسته بوداده عمده : قیمت پسته اکبری بوداده کلی ، قیمت پسته سفید بوداده عمده ، قیمت عمده پسته بادامی بوداده ، قیمت کلی پسته فندقی بوداده ، قیمت کلی پسته احمد آقایی بوداده ، قیمت پسته کله قوچی بوداده عمده اردیبهشت ۱۴۰۰ (تناژ) :

 • قیمت عمده پسته بوداده اکبری عمده : ۲۱۰ هزار تومان بالاترین کیفیت
 • – قیمت عمده پسته بوداده بادامی عمده : ۱۸۵ هزار تومان بالاترین کیفیت
 • – قیمت عمده پسته بوداده فندقی عمده : ۱۸۰ هزار تومان بالاترین کیفیت
 • – قیمت عمده پسته بوداده احمدآقایی عمده : ۱۹۵ هزار تومان

قیمت پسته خام : قیمت پسته خام عمده و جزئی ، قیمت پسته اکبری خام ، قیمت پسته بادامی خام ، قیمت پسته احمداقایی خام ، قیمت پسته خام کله قوچی ، قیمت پسته خام سفید ، قیمت پسته خام دامغان ، قیمت پسته خام رفسنجان ، قیمت پسته خام کرمان ، قیمت پسته خام فیض آباد ، قیمت خام پسته ، قیمت بوداده پسته :

 • – قیمت عمده پسته خام اکبری عمده : ۲۰۵ هزار تومان بالاترین کیفیت
 • – قیمت عمده پسته خام بادامی عمده : ۱۸۵ هزار تومان بالاترین کیفیت
 • – قیمت عمده پسته خام فندقی عمده : ۱۸۰ هزار تومان بالاترین کیفیت
 • – قیمت عمده پسته خام احمدآقایی عمده : ۱۹۵ هزار تومان

قیمت بهترین پسته و خرید بهترین پسته :

بهترین پسته ، پسته کله قوچی درست و چرب است که گرانترین پسته از لحاظ قیمت می باشد . پسته کله قوچی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از پسته اکبری گرانتر است البته در بالاترین سطح کیفیت . پسته احمداقایی و پسته اکبری به ترتیب رتبه دوم و سوم قیمت و کیفیت را دارا هستند . ناگفته نماند که مزه و طعم پسته فیض آباد بدلیل آب و خاک خاص آن منطقه بسیار خوب و خوش طعم است .

قیمت پسته دامغان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ :

 • قیمت پسته اکبری دامغان ۲۰۵ هزار تومان
 • قیمت پسته اکبری دستچین دامغان ۲۳۰ هزار تومان
 • قیمت پسته کله قوچی درشت دامغان ۲۳۵ هزار تومان
 • قیمت پسته سفید دامغان ۱۸۵ هزار تومان

قیمت پسته رفسنجان کرمان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ :

 • قیمت پسته اکبری رفسنجان ۲۰۵ هزار تومان
 • قیمت پسته اکبری دستچین رفسنجان ۲۳۰ هزار تومان
 • قیمت پسته کله قوچی درشت رفسنجان ۲۴۰ هزار تومان
 • قیمت پسته سفید رفسنجان ۱۸۵ هزار تومان

قیمت پسته خراسان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ : قیمت پسته گناباد ، قیمت پسته مه ولات ، قیمت پسته فیض آباد ، قیمت پسته بیرجند و …

 • قیمت پسته اکبری خراسان ۲۰۰ هزار تومان
 • قیمت پسته اکبری دستچین خراسان ۲۲۰ هزار تومان
 • قیمت پسته کله قوچی درشت خراسان ۲۲۵ هزار تومان
 • قیمت پسته سفید خراسان ۱۸۵ هزار تومان

قیمت پسته براساس انس پسته (انس پسته عمده):

قیمت پسته اکبری انس ۲۰~۲۲ کیلویی ۲۴۵ هزارتومان

قیمت پسته اکبری انس ۲۲~۲۴ کیلویی ۲۱۵ هزارتومان

قیمت پسته اکبری انس ۲۴~۲۶ کیلویی ۲۰۰ هزارتومان

پسته دامغان نسبت به پسته خراسان و کرمان چرب تر است و در نتیجه قیمت پسته دامغان نسبت به پسته خراسان و کرمان در برخی موارد بیشتر می باشد .

فروش پسته دامغان به قیمت روز پسته عمده تماس بگیرید

فروش پسته رفسنجان به قیمت روز پسته عمده تماس بگیرید

فروش پسته خراسان به قیمت روز پسته عمده تماس بگیرید

کدام پسته پرفروش تر است؟ اینکه چه نوع پسته بیشترین فروش را دارد بستگی به مکان و سلیقه مردم آنجا دارد . مثلاً بیشترین مصرف پسته بادامی در مناطق متوسط است.

بهترین پسته کدام است؟ بهترین پسته ، پسته ای است که درشت، پر مغز، خوش طعم و خندان باشد . البته از لحاظ کیفیتی ، پسته در بسته پر مغز و خوش طعم بهترین پسته می باشد.

انس کدام پسته بیشتر است؟ هر بار پسته عیار خودش را دارد و در نتیجه قیمت آن هم بر اساس انس پسته محاسبه می شود. برای اندازه گیری انس پسته ، ۱۴۲ گرم پسته را جدا کرده و بشمارید و عدد بدست آمده را بر ۵/۱ تقسیم کنید.

بهترین فروشنده پسته کدام است؟ فروشنده های بسیاری در شهر های گوناگون هستند که هم معتبر هستند و هم متعهد. با پرسجو و گاهی تجربه می توانید آنها را بیابید.