می 11, 2022 توسط Info Off

قیمت گل محمدی تازه | غنچه ، پر | کرمان ، کاشان ، شیراز ، خراسان | خرید گل محمدی

قیمت گل محمدی تازه به نوع ، شهر و کیفیت آن بستگی دارد .‌‌‌قیت گل محمدی ۱۴۰۱ اینکه غنچه باشد یا پر گل محمدی متفاوت است . خرید گل محمدی تازه ، خرید گل محمدی کاشان ، خرید گل محمدی شیراز ، خرید گل محمدی خراسان

قیمت گل محمدی تازه کاشان – قیمت غنچه گل:

 • قیمت یک کیلو گل محمدی تازه کاشان ۳۹۵۰۰۰ تومان
 • قیمت دو کیلو گل محمدی تازه کاشان ۳۸۵۰۰۰ تومان
 • قیمت ۱۰ کیلو‌ گل محمدی تازه کاشان ۳۸۰۰۰۰ تومان

قیمت گل محمدی تازه کاشان – قیمت پر گل :

 • قیمت یک کیلو پر گل محمدی تازه کاشان ۲۹۵۰۰ تومان
 • قیمت ۵ کیلو پر گل محمدی کاشان ۲۸۵۰۰۰ تومان
 • قیمت ۱۰ کیلو پر گل محمدی کاشان ۲۷۸۰۰۰ تومان

قیمت گل محمدی تازه خراسان – قیمت غنچه گل :

 • قیمت یک کیلو گل محمدی تازه خراسان ۳۷۵۰۰۰ تومان
 • قیمت دو کیلو گل محمدی تازه خراسان ۳۶۵۰۰۰ تومان
 • قیمت ۱۰ کیلو‌ گل محمدی تازه خراسان ۳۵۵۰۰۰ تومان

قیمت گل محمدی تازه خراسان – قیمت پر گل :

 • قیمت یک کیلو پر گل محمدی تازه خراسان ۲۷۵۰۰۰ تومان
 • قیمت دو کیلو پر گل محمدی تازه خراسان ۲۶۵۰۰۰ تومان
 • قیمت ۱۰ کیلو‌ پر گل محمدی تازه خراسان ۲۵۵۰۰۰ تومان

قیمت گل محمدی تازه شیراز – قیمت غنچه گل :

 • قیمت یک کیلو گل محمدی تازه شیراز ۳۹۵۰۰۰ تومان
 • قیمت دو کیلو گل محمدی تازه شیراز ۳۸۵۰۰۰ تومان
 • قیمت ۱۰ کیلو‌ گل محمدی تازه شیراز ۳۷۵۰۰۰ تومان

قیمت گل محمدی تازه شیراز – قیمت پر گل :

 • قیمت پر گل محمدی تازه شیراز یک کیلو ۲۹۵۰۰۰ تومان
 • قیمت پر گل محمدی تازه شیراز پنج کیلو ۲۸۰۰۰۰ تومان
 • قیمت پر گل محمدی تازه شیراز ده کیلو ۲۷۰۰۰۰ تومان

خرید گل محمدی تازه