مشاوره و پاسخ به سوالات شرعی

مشاوره و پاسخ به سوالات شرعی در کلیه موضوعات بخصوص:

  • احکام شرعی (نماز، روزه، مستحبات و …)
  • خمس و زکات
  • عقد و طلاق
  • تفسیر و تحقیق
  • و سایر موضوعات عمومی و تخصصی
  • طب سنتی و حجامت در گناباد

شماره تماس مشاور شرعی در گناباد: 09359279981