مقایسه زعفران اصل و زعفران تقلبی

مطالبی که می خوانید بر گرفته از تجربه افراد مختلف در خرید زعفران است . برای اینکه زعفران اصلی و زعفران تقلبی را خوب بشناسید ابتدا باید مشخصات زعفران اصل و مرغوب را بدانید .

مشخصات زعفران اصل و با کیفیت :

 • زعفران اصل/خالص رنگی تیره دارد . البته تیرگی رنگ به سرمازدگی و دیر پَر شدن آن هم مربوط است .
 • زعفران اصل و خالص مزه شیرین ندارد .
 • بوی متبوع و در صورتی که خوب نگهداری شده باشد با باز کردن درب ظرف نگهداری آن ، بوی آن پخش می شود .
 • بوی متبوع آن ممتد است .
 • شکل زعفران و حداقل بودن ریز زعفران مشخص کننده اصل بودن و با کیفیت بودن است .
 • زعفران هرچه قرمزی کتری داشته باشد نشان بی کیفیت بودن است . یا برداشت سال های گذشته است یا خوب نهداری نشده است و یا در صورت تقلبی بودن رنگ آن گرفته شده است .
 • هنگام خرید اگر به فروشنده اطمینان ندارید بهتر است زعفران دسته را برای خرید انتخاب کنید . البته دسته را باز کنید تا کاملا محتویات آن مشخص شود . همه زعفران های یک دسته یک شکل هستند .
 • زعفران اصل/خالص رنگ قرمز تیره مات دارد نه براق
 • با ریختن زعفران اصل/خالص داخل آب ، رنگ آب به آرامی تغییر می کند اما رنگ زعفران تغییر چندانی نمی کند . زعفران تقلبی به سرعت رنگ می دهد و رنگ زعفران هم تغییر چشمگیری دارد
 • زعفران اصل و خالص در بنزین حل نمی شود
 • زعفران اصل و خالص چرب نیست و با له کردن آن روی مثلا کاغذ ، کاغذ چرب نمی شود و زعفران پودر می گردد
 • با نزدیک کردن زعفران اصل به شعله گاز ، رنگ آن نارنجی یا بنفش می شود
 • زعفران خالص و اصل در محلول جوش شیرین و آب ، محلول را زرد رنگ می کند

برای خرید زعفران اصل ، انواع زعفران را خوب بشناسید :

معرفی و راهنمایی در خصوص انواع زعفران ( تشخیص نوع زعفران ) :

ریشه داخل گل زعفران شامل سه بخش است : بخش سرگل ، بخش قرمز ضعیف و بخش سفید

سرگل زعفران : همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید به بخش حجیم زعفران که در ابتدای ریشه گل زعفران، سرگل گفته می شود.

بخش قرمز ضعیف : بخش قرمز رنگ ریشه گل زعفران که مابین قسمت سرگل و بخش سفید قرار دارد.

بخش سفید یا ساقه سفید زعفران : قسمت انتهایی ریشه گل زعفران که سفید رنگ یا زرد رنگ‌است.

زعفران سرگل : بخش نگین بعلاوه مقدار کمی از ریشه قرمز ضعیف، به زعفران سرگل مشهور است که هرچه ریشه قرمز ضعیف کوچکتر باشد به آنچه که نگین گفته می شود نزدیک تر خواهد شد.

پوشال : اگر بخش سفید حذف شود یا به نسبت اندک باشد زعفران پوشال گفته می شود. هر چه سفیدی کمتر باشد پوشال باکیفیت تری خواهید داشت .

زعفران دسته : ریشه کامل گل زعفران (شامل سفیده و قرمز و نگین) زعفران دسته نامیده می شود. زعفران دسته کمترین تقلب را دارد و در نتیجه هنگام خرید نگرانی ها کمتر خواهد بود . فقط نکته مهم این است که روی زعفران گرده نباشد و یا اندک باشد .

زعفران شکسته : مخلوط زعفران سرگل و بخش قرمز ضعیف، زعفران شکسته گفته می شود. در این نوع زعفران مقداری سفیدی نیز احتمالا وجود دارد. احتمال تقلب در زعفران شکسته به نسبت بیشتر است .

‌زعفران‌ زیر قربیلی : به زعفران ریزه/نرمه که به اصطلاح از قربیل رد می شود زعفران زیر قربیلی گفته می شود. زعفران زیر قربیلی به شرط اینکه ناخاصی نداشته باشد یک زعفران مقرون به صرفه برای مصرف خانگی و رستوران هاست .

زعفران سفید : به زعفرانی که بخش اعظم آن سفید باشد زعفران سفید گفته می شود. هرچه قرمزی موجود بیشتر باشد مرغوب تر خواهد بود و گران تر.

پیشنهاد توتپس برای خرید زعفران اصل : زعفران دسته بخرید !

سفارش عمده و جزئی زعفران گناباد : 09125201799 و 09150955731