دسامبر 1, 2019 توسط Info 0

نحوه شناسایی زرشک مرغوب

زرشک مرغوب زرشکی است که بدون هسته بوده و هیچ گونه چروکی در پوستش نداشته و کاملاً رسیده، آبدار، سیاه و درخشان بوده و عاری از هر گونه آفت زدگی باشد. دو نوع زرشک دانه اناری و زرشک پفکی وجود دارد. زرشک مرغوب آب گیری ، زرشک سیاه مرغوب است.

شیوه تقلب در فروش زرشک :

۱- زرشکی که با آب مخلوط شده ، تا با اضافه وزنی که پیدا می کند سود بیشتری ببرند.

۲- زرشکی که تازه نیست ، با اضافه کردن روغن خوراکی و چرب کردن آنها ، زرشک تازه به نظر می رسد.
۳- مخلوط کردن زرشک دانه اناری به زرشک  پفکی ، به دلیل اینکه زرشک پفکی گران قیمت تر می باشد.

روش تشخیص زرشک مرغوب:

از آن جایی که زرشک محصول زراعی است و تفاوت در درختچه ها نیز وجود دارد، نباید انتظار داشت که تمامی زرشک های یک باغ مشابه هم باشند.

این تفاوت در زرشک های یک منطقه و یک شهرستان بیش تر به چشم می خورد.

به همین دلیل باید پارامتر ها و معیار های خاصی را برای سنجش مرغوبیت زرشک به کار بست.

یک روش تشخیص زرشک که اغلب برای بارهای صادراتی انجام میگیرد، آنالیز آزمایشگاهی است.

در این آنالیز پارامتر های مختلفی مورد تست قرار میگیرد که مهم ترین آن ها عبارت است از:

  • لهیدگی
  • وجود مواد خارجی
  • نارس بودن
  • دم دار یا بدون دم بودن

داشتن رطوبت

شکل ظاهری
موارد دیگری هم غیر از این ها وجود دارد که لیست کامل آن در استاندارد 3337 سازمان غذا و دارو به صورت مفصل ذکر شده است.

تشخیص زرشک مرغوب

البته برای خرید و فروش داخل ایران، نمی توان برای هر بار این آنالیز را از آزمایشگاه دریافت نمود زیرا هزینه های آن بالاست.
اما می توان به طور تقریبی از روی ظاهر بار میزان کیفیت آن را مورد سنجش قرار داد.

خرید زرشک مرغوب : برای خرید زرشک مرغوب بصورت عمده و کارتنی می توانید از فروشگاه عمده فروشی خشکبار توتپُس خرید نمایید.