نوامبر 21, 2019 توسط Info 0

نحوه شناسایی عناب مرغوب

بهترین عناب در واقع همان با کیفیت ترین عناب است. هنگام خرید عناب و به منظور انتخاب و شناسایی عناب مرغوب به موارد زیر توجه کنید:

  • داخل عناب نباید کرم خوردگی داشته باشد. برای اطمینان از این موضوع، هنگام خرید، چند نمونه را تست کنید تا مطمئن شوید که داخل عناب سالم است.
  • بطن عناب مرغوب، مستثنا از اندازه آن، تقریبا یکنواخت است.
  • هرچه سطح عناب هموارتر باشد، عناب مرغوب تری خواهد بود.
  • ریز و درشتی عناب تعیین کننده قیمت آن نیز خواهد بود. عناب درشت به شرط سالم بودن داخل آن گران تر است.