دسامبر 7, 2020 By Info 0

نشانه های رب انار مرغوب

رب انار از نظر طعم سه نوع ترش،شیرین و ملس دارد،این تقسیم بندی شامل غلیظ و رقیق بودن رب انار نیز میشود.

رب انار مرغوب رب اناریست که طعم سوختگی نداشته باشد،دلیل طعم سوختگی در رب انار ته گرفتن آن در هنگام طبخ و عدم توجه به تیکه های سوخته در بین رب است، که در صورت مشاهده باید از رب انار خارج میشده.

از خصوصیات دیگر رب انار خانگی خوب این است که درجه غلظت مناسب داشته باشد چراکه بیش از حد غلیظ بودن باعث سفت شدن رب انار میشود و رقیق بودن باعث کپک زدن رب انار حتی در یخچال میشود.

طعم رب انار بسته به طعم دانه های انار مورد استفاده متفاوت است.رب انار شمالی به دلیل استفاده از انارهای ترش ، طعم ترش تری دارد.

از دیگر نکاتی که در طعم رب انار باید بدان توجه کرد تا رب انار سالم و مرغوب را بشناسیم نداشتن طعم پوسیدگی حتی اندک در هنگام چشیدن رب انار است. رب اناری که در هنگام تولید آن دانه های خراب و پوسیده انار نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد بعد از آماده شدن طعم پوسیدگی در هنگام چشیدن رب انار مورد توجه قرار می گیرد که این رب انار علاوه بر عدم سلامت و مرغوبیت ، در معرض خرابی و کپک زدن بیشتری قرار دارد.

خرید رب انار خانگی مرغوب از فروشگاه توتپس