قیمت تنور و هزینه نصب ۱۴۰۰

قیمت تنور گلی ( تنور سنتی یا سفالی ) به اندازه تنور و کیفیت ساخت تنور بستگی دارد . هرچه قطر و قد تنور بیشتر باشد قیمت تنور هم بیشتر خواهد بود . هرچه تنور بزرگتر باشد مصالح مورد استفاده و در نتیجه زمان نصب افزایش یافته و در نتیجه هزینه نصب نیز بیشتر خواهد بود .

هزینه و دستمزد نصب تنور گلی – آذر ۱۴۰۰:

  • نصب تنور ۹۵۰۰۰۰ تومان
  • نصب تنور با تخت سینی ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
  • کاه گل بدنه دیوار هر متر مربع ۲۲۰۰۰ هزار تومان
  • نصب آجر مربعی ۲۰ در ۲۰ هر متر مربع ۳۵۰۰۰ هزار تومان
  • ساخت شومینه سنتی ۵۵۰۰۰۰ تومان

نحوه نصب تنور سنتی (گلی سفالی): «مراحل نصب تنور»

قیمت تنور گلی ، تنور سفالی ، تنور سنتی : «قیمت انواع تنور»