نظافت منزل در گناباد

اعزام نیروی خدماتی جهت نظافت منزل و اماکن در گناباد و حومه

  • درخواست نیروی خدماتی جهت نظافت منزل و اماکن
  • تعرفه و دستمزد نظافت منزل در گناباد و حومه بصورت ساعتی و روزمزد- دستمزد روزانه (۸ ساعت کاری مفید و غیر مفید) ۶۵۰۰۰ تومان و ساعتی هر ساعت ۱۰۰۰۰ تومان
  • درخواست نیروی خانم/آقا جهت نظافت منزل در گناباد

شماره تماس هماهنگ کننده: 09100026958

شماره تماس هماهنگ کننده: 09377921358

تماس: 09357633560

سفارش خدمات در گناباد و حومه:

سوپر مارکتخدمات ساختمانیترجمه انگلیسی
سوپر گوشتمصالح ساختمانیتولید محتوا
رنگ‌و ابزارکارگر و بنابرنامه نویسی
لوازم تحریرنقاشی و رنگطراحی سایت
خشکباربرق کشیتدریس خصوصی
لوازم رایانهلوله کشیتایپ و نگارش
لوازم الکتریکباربری و آژانسمشاوره حقوقی
تعمیرات رایانهنظافت منزلاپلیکیشن اندروید
تعمیر یخچالکانال سازیمشاوره شرعی
خدمات گناباد در جدول فوق آمده اند. در صورتی که خدمتی درج نشده است در قسمت مربوطه جستجو کنید.