پسته فیض آباد | اکبری ، سفید ، قوچی | قیمت خرید عمده | ۵ آذر ۱۴۰۰

پسته فیض آباد ، پسته مه ولات و پسته گناباد از جمله پسته های مرغوب و خوش طعم خراسان هستند. قیمت پسته فیض آباد و قیمت پسته گناباد – به نوع و انس پسته بستگی دارد. برای خرید پسته فیض آباد و گناباد به قیمت عمده از فروشگاه عمده فروشی خشکبار توتپس .

قیمت پسته فیض آباد ( خرید عمده پسته فیض آباد ) – ۵ آذر ۱۴۰۰ :

قیمت عمده پسته فیض آباد و پسته گناباد (هر کیلو گرم):

  • پسته بادامی فیض آباد ۱۶۵ هزار تومان
  • پسته اکبری فیض آباد ۱۹۰ هزار تومان
  • پسته کله قوچی فیض آباد ۱۹۰ هزار تومان

قیمت جزئی پسته فیض آباد (بسته بندی هر کیلو) :

  • پسته بادامی فیض آباد ۲۱۰ هزار تومان
  • پسته اکبری فیض آباد ۲۳۵ هزار تومان
  • پسته کله قوچی فیض آباد ۲۳۵ هزار تومان

پسته فیض آباد و پسته مه ولات – قیمت کیسه ای :

  • پسته بادامی فیض آباد ۲۰۵ هزار تومان
  • پسته اکبری فیض آباد ۲۱۰ هزار تومان
  • پسته کله قوچی فیض آباد ۲۱۰ هزار تومان
مغز پسته فیض آباد
پسته سفید فیض آباد
پسته کله قوچی فیض آباد
سفارش عمده پسته فیض آباد
مغز پسته فیض آباد

انواع مغز پسته فیض آباد و ، مه ولات گناباد

مغز پسته فیض آباد از جمله مغزهای پسته مرغوب ایران است که هم در داخل مصرف میشود و هم صادرات دارد.

انس پسته فیض آباد : پسته فیض آباد و پسته مه ولات از انس ۲۲ تا انس ۳۲ موجود است.

کیفیت پسته فیض آباد : کیفیت و مرغوبیت پسته به اندازه ، طعم و امسالی بودن آن بستگی دارد .

بهترین پسته فیض آباد : برخی از پسته های فیض آباد مزه و طعم ضعیف عرب نسبت به بقیه پسته های ایران دارند . بطور کلی پسته سبز فیض آباد بهترین پسته فیض آباد است.

فروش عمده پسته فیض آباد : برای خرید پسته فیض آباد و گناباد بصورت عمده با فروشگاه عمده فروشی خشکبار توتپس تماس بگیرید.

فصل برداشت پسته فیض آباد : از شهریور تا مهر