پودر کاکائو | دانمارکی ، هلندی ، ترک | قیمت کاکائو | خرید کاکائو به قیمت عمده

کاکائو خرید کیلویی و عمده ، خرید کاکائو به قیمت عمده ، قیمت عمده پودر کاکائو دانمارکی ۲۵ کیلو‌یی ، خرید پودر کاکائو هلندی ، خرید عمده پودر کاکائو ترک . قیمت کاکائو دانمارکی ، قیمت کاکائو ترکیه ، قیمت کاکائو هلندی . خرید اینترنتی کاکائو ، فروش کلی کاکایو برای خرید عمده پودر کاکائو از روش های زیر اقدام نمایید بهمن ۱۴۰۱

کاکائو خارجی : کاکائو بیشتر یا هلندی است و یا ترکیه ای . کاکائو هلندی باکیفیت تر از کاکایو ترکیه است . خرید کاکائو خارجی از یک‌کیلو تا ۲۵ کیلو در پاکت های وکیوم

کاکائو خام : کاکائو در اثر حرارت مانند قهوه رست می شود . هرچه کاکائو بیشتر حرارت بیند رنگ آن تیره تر و مزه آن به تلخی می رود . کاکائو خام را می توان به سلیقه خود حرارت داد

خرید کاکائو تلخ : کاکائو تلخ که رنگ قهوه ای تیره دارد با رست در حرارت بیشتر و یا زمان بیشتر از کاکایو خام بدست می آید

خرید کاکائو تخته ای : کاکائو قبل از پودر کردن بصورت تخته ای یا قطعه‌ای است . خرید کاکائو تخته ای از یک تا ۱۵ کیلو

خرید کاکائو خالص : متاسفانه گاهی به پودر کاکائو ناخالصی می افزایند . پودر کاکائو خالص از کاکائو تخته ای بدست می آید

خرید اینترنتی کاکائو : برای خرید اینترنتی کاکائو از بخش فروشگاه اینترنتی توتپُس اقدام نمایید

خرید کاکائو به قیمت کیلویی : خرید کیلویی کاکائو از یک تا ۲۵ کیلو بصورت پودر و خرید کیلویی کاکائو تخته ای از یک تا ۱۵ کیلوگرم . وزن هر بسته نایلونی کاکائو ۶/۵ کیلو است

قیمت کاکائو دانمارکی پودر شده (خرید عمده و پاکتی):

  • قیمت یک کیلو پودر کاکائو دانمارکی ۲۷۵۰۰۰ تومان
  • قیمت پاکت ۲۵ کیلو‌یی پودر کاکائو دانمارکی ۲۱۵۰۰۰ تومان

قیمت کاکائو هلندی پودر درجه یک (خرید عمده و پاکتی):

  • قیمت یک کیلو کاکائو هلندی ۱۹۵۰۰۰ تومان
  • قیمت پاکت ۲۰ کیلو‌یی پودر کاکائو هلندی ۱۸۵۰۰۰ تومان

خرید پودر کاکائو : برای خرید عمده و پاکتی پودر کاکائو از روش های زیر سفارش دهید.

خرید عمده پودر کاکائو