کتان عمده – قیمت کتان ( عمده و جزئی ) تیر ۱۴۰۰

فروش کتان عمده سفید و کتان عمده قهوه ای با قیمت عمده کتان و قیمت جزئی کتان در لیست قیمت زیر . بروزرسانی تیر ۱۴۰۰

قیمت عمده کتان سفید هر کیلو ۲۸۵۰۰ تومان

قیمت عمده کتان قهوه‌ای هر کیلو ۲۴۵۰۰ تومان

قیمت کتان سفید جزئی هر کیلو ۳۳۵۰۰ تومان

قیمت کتان قهوه‌ای جزئی هر کیلو ۲۹۵۰۰ تومان

فروش عمده کتان و ارسال به کلیه شهرها