کتان عمده – قیمت کتان ( عمده و جزئی ) آذر ۱۴۰۰

فروش کتان عمده سفید و کتان عمده قهوه ای با قیمت عمده کتان و قیمت جزئی کتان در لیست قیمت زیر . بروزرسانی آذر ۱۴۰۰

قیمت عمده کتان سفید هر کیلو ۲۸۵۰۰ تومان

قیمت عمده کتان قهوه‌ای هر کیلو ۲۴۵۰۰ تومان

قیمت کتان سفید جزئی هر کیلو ۳۳۵۰۰ تومان

قیمت کتان قهوه‌ای جزئی هر کیلو ۲۹۵۰۰ تومان

فروش عمده کتان و ارسال به کلیه شهرها