کتان عمده – قیمت کتان ( عمده و جزئی ) خرداد ۱۴۰۱

فروش کتان عمده سفید و کتان عمده قهوه ای با قیمت عمده کتان و قیمت جزئی کتان در لیست قیمت زیر . بروزرسانی خرداد ۱۴۰۱

قیمت عمده کتان سفید هر کیلو ۵۵۰۰۰ تومان

قیمت عمده کتان قهوه‌ای هر کیلو ۰ تومان

قیمت کتان سفید جزئی هر کیلو ۵۵۰۰۰ تومان

قیمت کتان قهوه‌ای جزئی هر کیلو ۰ تومان

فروش عمده کتان و ارسال به کلیه شهرها