سپتامبر 5, 2021 توسط انیسه گوهری 0

گندم عمده و کیسه ای | قیمت عمده گندم | امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

خرید عمده گندم مرغی و فروش گندم کیسه ای ، گندم کفتر، گندم کبوتر ، گندم پرندگان با قیمت عمده گندم – فروش گندم عمده به قیمت عمده امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

قیمت گندم عمده – ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ :

قیمت گندم مرغی درجه یک تمیز عمده : ۶۷۰۰ تومان

قیمت گندم مرغی تمیز عمده : ۶۶۰۰

قیمت گندم مرغی درجه دو عمده : ۶۵۰۰

قیمت گندم مرغی درجه یک تمیز کیسه : ۶۸۰۰

قیمت گندم مرغی تمیز کیسه : ۶۷۰۰

قیمت گندم مرغی درجه دو کیسه : ۶۶۰۰