قیمت زعفران و خشکبار بیرجند قاینات

قیمت زعفران بیرجند و انواع خشکبار عمده عناب زرشک پسته سنجد و … امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت زعفران سرگل بیرجند هر مثقال ۴۵۰۰۰ تومان

قیمت زعفران سرگل شکسته بیرجند هر مثقال ۴۳۰۰۰ تومان

قیمت زعفران دسته بیرجند هر مثقال ۳۹۰۰۰ تومان

قیمت پودر زعفران ۳۴۰۰۰ تومان

قیمت زعفران نگین بیرجند ۶۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران سوپر نگین بیرجند ۷۵ هزار تومان

قیمت عناب درشت بیرجند هر کیلو ۵۵۰۰۰ تومان

قیمت زرشک پفکی هر کیلو ۶۵۰۰۰ تومان

قیمت زرشک اناری هر کیلو ۵۵۰۰۰‌تومان

قیمت هر کیلو زیره سبز بیرجند ۶۵۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو سنجد بیرجند ۵۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو پسته بادامی بیرجند ۱۶۵۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو پسته اکبری بیرجند ۱۸۵۰۰۰ هزار تومان

سفارش عمده و جزئی زعفران ، زرشک و عناب بیرجند :

[contact-form-7 id=”4033″ title=”ثبت سفارش”]