توتپُس

فروشگاه عمده فروشی توتپُس عرضه کننده خشکبار عمده ، عطاری عمده از جمله زعفران ، پسته ، عناب ، فندق ، مغز بادام ، کندر ، هل سبز ، زیره کوهی ، مویز ، توت خشک و … همچنین عرضه کننده روغن زرد گوسفندی ، کشک گوسفندی ، رب انار خانگی ، شیره انگور و سایر


شبکه های اجتماعی خرید/فروش عمده : کشاورزان ، فروشندگان عمده و خریداران عمده در حوزه خشکبار ، لبنیات خاص و کالاهای عطاری در اینستاگرام عمده عضو شوند و از خدمات آن استفاده نمایند.