دسته: کیفیت خشکبار

شناسایی مرغوبیت و کیفیت محصولات کشاورزی و دامداری ارگانیک نظیر زعفران مرغوب، پسته مرغوب، عناب ارگانیک، رب گوجه فرنگی خانگی، روغن گوسفندی با کیفیت و …