آرد ارزن (تازه پوست گرفته)

47,000 تومان

آرد ارزن تولید هفتگی فروشگاه توتپُس . خرید آرد ارزن در بسته های یک و پنج کیلو‌یی . خرید از ۱ تا ۳۰ کیلو

توضیحات

آرد ارزن در بسته ۱ کیلویی و ۵ کیلویی . آرد ارزن تازه تهیه شده از ارزن پوست گرفته شده بیرجندی.

همانطور که می دانیم بهترین ارزن ، ارزن بیرجندی است که پر مغز و خوش طعم می باشد.

خرید آرد ارزن از یک کیلو تا ۱۰۰ کیلو