آلو شاهرود ( سایه خشک )

235,000 تومان

آلو سایه خشک شاهرود ، خرید آلو شاهرودی سایه خشک بدون تیزآب

توضیحات

آلو شاهرود با طعم ملس و خشک شده به روش سایه خشک ( بدون استفاده از تیزآب )

آلو شاهرود غالبا از نوع رسمی هستند و به عنوان یک آلوی با کیفیت زبانزد مصرف کنندگان می باشد

خرید آلو شاهرودی سایه خشک درجه یک از یک کیلو تا یک کارتن ۱۰ کیلویی