آویشن برگ باریک

220,000 تومان

آویشن برگ باریک عمده

توضیحات

آویشن برگ باریک پس از آویشن برگ پهن شیرازی از جمله بهترین آویشن های ایران است .