ارزن اراک (دم روباهی ، ریز)

35,000 تومان

ارزن اراکی ، خرید کیسه ای ارزن اراک . وزن هر گونی ارزن اراک ۳۵ کیلو

توضیحات

ارزن اراک دارای اندازه متوسط و ریز است . ارزن دم روباهی اراکی از جمله ارزن های ریز باکیفیت ایرانی است