ارزن اراک ( دم روباهی ، ریز ) ارزن اراکی

69,000 تومان

ارزن اراکی ، خرید کیسه ای ارزن اراک . وزن هر گونی ارزن اراکی دم روباهی ریز ۳۰ کیلوگرم

توضیحات

ارزن اراک دارای اندازه متوسط و ریز است . ارزن دم روباهی اراکی از جمله ارزن های ریز باکیفیت ایرانی است

ارزن اراکی زود هضم بوده و برای فنچ بسیار مناسب است