ارزن درشت

12,000 تومان

ارزن درشت خراسان . میزان تمیزی بالای ۹۵ درصد .

سفارش کیسه ای (کمتر از ۳۰۰ کیلو) به قیمت ۱۰۸۰۰ تومان

سفارش عمده بیش از ۳۰۰ کیلو ۹۲۰۰ تومان (در صورت موجود بودن)