ارزن ریز بیرجندی

55,000 تومان

ارزن ریز بیرجندی ، خرید ارزن ریز از ۱۰ تا ۵۰ کیلو . ارزن ریز بیرجندی بهترین ارزن ریز ایرانی است.

توضیحات

ارزن ریز بیرجندی ، قیمت و خرید ارزن ریز بیرجند بوجار کشاورز

ارزن ریز بیرجندی به دلیل پر مغز بودن و مقوی بودن ، بهترین نوع ارزن ریز به شمار می آید.

ارزن ریز بیرجندی برای پرنده های هم جثه قناری ، فنچ و … مناسب است

خرید ارزن ریز : از این بخش فروشگاه می توانید ارزن ریز از حداقل ۱۰ تا ۵۰ کیلو خرید نمایید