ارزن سفید ( سوپر ارزن خارجی ) ۲۵ کیلویی

830,000 تومان

ارزن سفید ، ارزن سوپر خارجی ، ارزن درشت صد درصد تمیز  . گونی ۲۵ کیلویی

توضیحات

ارزن سفید صد در صد تمیز . ارزن سوپر ، ارزن سفید سوپر خارجی . وزن هر گونی ۲۵ کیلوگرم است