ارزن کیسه ای ( ۳۰kg)

510,000 تومان

ارزن روسیه ، فروش عمده کیسه ای . وزن هرکیسه ارزن ۳۰ کیلوگرم . ارزن خارجی درشت