ارزن گناباد (۳۰kg)

28,700 تومان

خرید ارزن گناباد ( ارزن درشت مرغوب پر مغز)

توضیحات

فروش مرغوب ترین ارزن ایران . فروش عمده و کیسه ای ارزن گناباد