ارزن گناباد (۳۰kg)

1,160,000 تومان

خرید ارزن گناباد ( ارزن درشت مرغوب و پر مغز) تمیز

توضیحات

ارزن گناباد ، وزن هر گونی ۳۵ کیلوگرم است

ارزن گناباد برای پوست کندن نیز مناسب است