اسپند آسیابی درهم

27,500 تومان

اسپند درهم کمباین شده ، مخلوط تخم اسپند و شاخ و برگ آن . خرید از ۱۵ تا ۳۰ کیلو

توضیحات

اسپند آسیابی درهم همان ترکیب دانه سیاه و برگ و چوب کمباین شده است . وزن هر کیسه ۳۰ کیلو