اسپند سورت ( دانه سیاه )

26,500 تومان

اسپند دانه سیاه ، اسپند سورت ، دانه اسپند ، خلوص بالای ۹۵ درصد ، فروش بصورت کیسه ۲۵ و ۳۵ کیلویی

حداقل خرید ۲۵ کیلو‌

 

توضیحات

فروش عمده اسپند سیاه ، دانه سیاه اسپند ، اسپند سورت تمیز . اسپند مناسب عطاری ها ، خشکبار فروشی ها ، مصرف خانگی و مراسم