اسپند سورت ( دانه سیاه )

39,000 تومان

اسپند دانه سیاه ، اسپند سورت ، دانه اسپند ، خلوص بالای ۹۵ درصد ، فروش بصورت کیسه ۱۵ ، ۲۵ و ۳۵ کیلویی

 

توضیحات

فروش اسپند سیاه ، دانه سیاه اسپند ، اسپند سورت تمیز . اسپند مناسب عطاری ها ، خشکبار فروشی ها ، مصرف خانگی و مراسم