انجیر خشک گل (کارتن ۱۰ کیلو)

2,800,000 تومان

انجیر خشک با گرید کیفیتی درجه یک . خرید کارتنی انجیر خشک گل .

وزن هر کارتن ۱۰ کیلوگرم

توضیحات

انجیر خشک عمده ، کارتن ۱۰ کیلویی انجیر خشک گل درجه یک