بذر ارزن (بیرجندی درشت) – بذر ارزن ایرانی

32,000 تومان

بذر ارزن ایرانی ، بذر ارزن مرغوب با بازدهی بالا ، بذر ارزن بیرجندی ، بذر ارزن درشت … قیمت و خرید بذر ارزن …

توضیحات

بذر ارزن با مرغوبیت و بازدهی بالا . بذر ارزن بیرجندی ، بذر ارزن درشت ایرانی

خرید بذر ارزن بصورت کیسه ۳۵ کیلویی