بذر خربزه ( مشهدی )

65,000 تومان

خرید بذر خربزه مرغوب ، بذر خربزه مشهدی با کیفیت

توضیحات

بذر خربزه مشهدی مرغوب و مناسب کاشت .