برنج عنبربو (معمولی)

65,000 تومان

خرید برنج عنبربو معمولی خوزستان . خرید در کیسه های ۱۰ کیلویی …

توضیحات

برنج عنبر بو عرف بازار ، وزن هر کیسه ۱۰ کیلوگرم

حداقل خرید ۴۰ کیلوگرم