تخمه دور سفید چینی (15 کیلویی)

1,350,000 تومان

خرید تخمه آفتابگردان چینی بوداده . وزن هر گونی 15 کیلوگرم

توضیحات

تخمه دورسقید چینی ، تخمه آفتاب گردان چینی بوداده . گونی 15 کیلویی

کلی فروشی تخمه