تخمه طالبی (معمولی)

145,000 تومان

تخمه طالبی با کیفیت معمولی . این تخم طالبی درشت است اما مقداری بدون مغز دارد

توضیحات

تخمه طالبی معمولی یک بار بوجار

خرید تخمه طالبی معمولی از یک تا ۳۰ کیلو