تخمه قرمز (عمده)

79,000 تومان

فروش عمده تخمه قرمز : برای خرید عمده تخمه قرمز مقدار مورد نیاز خود را وارد نمایید. حداقل خرید عمده تخمه قرمز ۱۵ کیلوگرم است.

توضیحات

تخمه قرمز برای مصارف خوراکی و پرندگان مورد استفاده است. فروش عمده تخمه قرمز در وزن های ۱۵ کیلو و بیشتر.