تخم طالبی ریز

75,000 تومان

تخم طالبی ریز .‌‌‌ تخمه طالبی ریز فقط دارای اندازه کوچک نسبت به درشت است و از لحاظ مغز ، پر مغز است

توضیحات

تخم طالبی ریز دارای دانه های ریز اما پر مغز است .  از لحاظ کیفیت این تخمه طالبی ریز نیز در رده کیفیتی درجه یک قرار دارد