تخم کتان سفید (25Kgr)

145,000 تومان

خرید تخم کتان سفید حداقل خرید ۱۰ کیلوگرم

توضیحات

خرید کیسه ای کتان سفید (زرد) ، وزن هر کیسه ۲۵ کیلو

حداقل خرید ۲۵ کیلوگرم