تخم کتان سفید ( ایرانی ) – عمده و کیلویی

165,000 تومان

کتان سفید – کیسه های ۲۵ کیلویی . خرید از ۵ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم ، تخم کتان سفید مناسب انواع پرندگان . کتان سفید ایرانی به عنوان یک دان تقویت کننده برای پرندگان از جمله سهره ، قناری ، عروس هلندی می باشد.

توضیحات

خرید کتان سفید عمده و کیلو‌یی . تخم کتان ایرانی سفید بوجاری شده تمیز

تخم کتان سفید مناسب انواع پرندگان بوده و یکی از دانه های مقوی می باشد.

کتان سفید در هفت تخم قناری و عروس هلندی بصورت مخلوط استفاده می شود

تخم کتان سفید ایرانی غالبا از اردبیل و نهاوند تهیه می شود

کتان سفید اردبیلی مرغوب ترین نوع کتان ایرانی است