تخم کتان سفید (ایرانی)

139,000,000 تومان

کتان سفید تمیز – کیسه های ۲۵ کیلویی . خرید از ۱۰۰ کیلو تا یک تن

توضیحات

خرید تناژ کتان سفید . کتان ایرانی بوجاری شده تمیز

برای خرید تناژهای بالا کتان زرد اردبیلی (سفید) تماس بگیرید