جو دوسر پرک (۱۵ کیلو)

975,000 تومان

پرک جو دوسر عمده و کیسه ای ، وزن هر کیسه جو دو سر پرک ۲۵ کیلو است. حداقل خرید از این بخش یک کیسه ۲۵ کیلویی پرک جو دوسر پرک است

توضیحات

پرک جو دوسر ، وزن هر گونی ۱۵ کیلو است

خرید عمده و کیسه ای جو دوسر پرک تازه . برای خرید بیش از ۵۰ کیسه لطفاً تماس بگیرید.

جودوسر پرک تازه در گونی های ۱۵ کیلویی و ارسال به کلیه شهرها