جو دوسر پرک (۱۵ کیلو)

1,250,000 تومان

پرک جو دوسر عمده و گونی ، وزن هر کیسه جو دو سر پرک ۱۵ کیلو است. حداقل خرید از این بخش یک کیسه ۱۵ کیلویی پرک جو دوسر پرک است. پرک جو دوسر تازه و سالم

توضیحات

پرک جو دوسر ، وزن هر گونی ۱۵ کیلو است

خرید عمده و کیسه ای جو دوسر پرک تازه . برای خرید بیش از ۱۰ کیسه لطفاً تماس بگیرید.

جودوسر پرک تازه در گونی های ۱۵ کیلویی و ارسال به کلیه شهرها

جو دوسر پرک در دو بسته بندی به فروش می رسد گونی ۱۵ کیلویی و گونی ۲۵ کیلوگرمی . از این قسمت می توانید کیسه ۱۵ کیلویی پرک جو دو سر خرید نمایید