خلال بادام درختی (تازه و درشت)

590,000 تومان

خلال بادام درختی مرغوب ، خلال بادام درختی اعلا ، خرید و قیمت عمده خلال بادام درختی تازه

توضیحات

خرید بادام درختی تازه . خلال منظم بادام درختی شیرین