ذرت شکسته (چهار پر) ۲۰ کیلویی

410,000 تومان

ذرت شکسته چهار پر . قیمت و خرید ذرت شکسته در کیسه های ۲۵ و ۳۵ کیلو‌یی . مشتریان گرامی می توانند از یک کیلو تا ۱۰ گونی خرید نمایند

توضیحات

ذرت چهار پر شکسته ، خرید از ۱ تا ۵۰ کیلوگرم

ذرت خورد شده فروش عمده و کیلویی

ذرت شکسته ، مناسب انواع دام و مخلوط های پرندگان