ذرت شکسته (چهار پر)

16,300 تومان

ذرت شکسته چهار پر . قیمت و خرید ذرت شکسته در کیسه های ۲۵ و ۳۵ کیلو‌یی

توضیحات

ذرت چهار پر شکسته ، خرید از ۱ تا ۵۰ کیلوگرم

ذرت خورد شده

ذرت شکسته