روغن بادام تلخ فله ( ۱ لیتر)

495,000 تومان

روغن بادام تلخ عمده ، خرید فله ای روغن بادام تلخ ، کارتن ۱۲ تایی ، هر بطری یک لیتر است

توضیحات

روغن بادام تلخ یک لیتری و کارتن ۱۲ لیتری . حداقل خرید یک لیتر می باشد

برای خرید کمتر در محصولات جستجو کنید