زردچوبه توبک طلایی

4,550,000 تومان

زردچوبه مارک توبک ، گونی ۳۵ کیلویی

توضیحات

زردچوبه توبک طلایی عمده وزن هر گونی ۵۰ کیلو . قیمت برای خرید یک گونی ۵۰ کیلویی توبک طلایی می باشد .