زرشک اناری (کارتنی)

185,000 تومان

زرشک اناری اعلا امسالی ، خرید عمده زرشک اناری در کارتن های ۱۰ کیلو‌یی . قیمت برای خرید یک کارتن ۱۰ کیلویی زرشک اناری درجه یک است

توضیحات

زرشک اناری عمده ، کارتن ۱۰ کیلو‌یی

حداقل خرید یک کارتن