زرشک پفکی

94,700 تومان

زرشک پفکی با مرغوبیت و کیفیت درجه یک . خرید و قیمت زرشک پفکی در کارتن های ۸/۳۰۰ و ۱۳/۶۰۰ کیلوگرمی