زعفران خشک ( گلبرگ زعفران)

15,000 تومان

گلبرگ زعفران ، خرید بسته ای گلبرگ زعفران. هر بسته مناسب تهیه ۱۵ بار دمنوش گلبرگ زعفران است

توضیحات

گلبرگ زعفران بسته ای ( هر بسته مناسب ۱۵ مرتبه دمنوش است)