زعفران دسته (دخترپیچ)

30,530 تومان

به زعفران کامل ، زعفران دختر پیچ یا دسته می گویند. قیمت برای یک گرم است . از قابل اعتمادترین زعفران ها ، زعفران دخترپیچ است. این زعفران از شهرهای قاین ، گناباد و فردوس تهیه شده است.