زعفران دسته (دخترپیچ)

330,000 تومان

به زعفران کامل ، زعفران دختر پیچ یا دسته می گویند. قیمت برای ۹/۶ گرم است . از قابل اعتمادترین زعفران ها ، زعفران دخترپیچ است. این زعفران از شهرهای قاین ، گناباد ، فردوس ، تربت ، تایباد و … تهیه شده است. حداقل خرید ۹/۶ گرم می باشد

توضیحات

زعفران دسته همان زعفران کامل یعنی بخش سفید متصل به قرمز است . به زعفران دسته ، زعفران دختر پیچ نیز می گویند. خرید از ۲ الی ۲۵۰ گرم