زعفران سرگل

360,000 تومان

زعفران سرگل با کیفیت درجه یک . قیمت برای یک گرم است.

توضیحات

زعفران سرگل درجه یک . حداقل خرید دو مثقال یعنی ۹/۶ گرم

قیمت برای ۹/۶ گرم می باشد .