زعفران سرگل ( ۲ مثقال )

390,000 تومان

زعفران سرگل با کیفیت درجه یک . قیمت برای یک گرم است.

توضیحات

زعفران سرگل درجه یک . خرید دو مثقال یعنی ۹/۶ گرم

قیمت برای ۹/۶ گرم زعفران سرگل می باشد .