زعفران سرگل

34,500 تومان

زعفران سرگل با کیفیت درجه یک . قیمت برای یک گرم است.