زعفران نگین

390,000 تومان

زعفران نگین سوپر با کیفیت درجه یک. قیمت و خرید زعفران نگین بالاترین کیفیت. قیمت برای دو مثقال یعنی ۹/۲ گرم می باشد

توضیحات

زعفران نگین ، حداقل خرید دو مثقال یعنی ۹/۶ گرم است. قیمت برای خرید دو مثقال زعفران نگین می باشد