سبوس ارزن (۲۵ کیلو)

17,500 تومان

سبوس ارزن ، خرید عمده حداقل یک کیسه 25 کیلو‌یی پوست ارزن

توضیحات

خرید یک کیسه پوست ارزن یا سبوس ارزن . حداقل خرید یک کیسه ۲۵ کیلو‌یی